• โปรแกรมสำหรับคิด SDQ V.2

    คำแนะนำในการใช้โปรแกรม ให้เปลี่ยนชื่อนักเรียนใน sheet รายชื่อ 2. ให้กรอกข้อมูล SDQ ใน sheet ที่มีสีเขียว ในช่องไม่จริง ให้กรอก เลข 0 ในช่องค่อยข้างจริง ...

    Read More »