Home » Education » ไมโครซอฟท์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อมอบสิทธิ์การใช้งานระบบคลาวด์เพื่อการทำงานและสื่อสาร Office 365 for Education

ไมโครซอฟท์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อมอบสิทธิ์การใช้งานระบบคลาวด์เพื่อการทำงานและสื่อสาร Office 365 for Education

นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อมอบสิทธิ์การใช้งานระบบคลาวด์เพื่อการทำงานและสื่อสาร Office 365 for Education ให้แก่นักเรียน 8 ล้านคน และบุคลากรครูอีก 4 แสนคน ทั่วประเทศไทย

โครงการ Partners in Learning เป็นโครงการระดับโลกที่ริเริ่มขึ้นโดยไมโครซอฟท์ในปี 2546 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา และเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ จวบจนปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้ทำการฝึกสอนบุคลากรครูแล้วกว่า 12 ล้านคนทั่วโลก ทั้งยังยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่นักเรียนถึง 200 ล้านคนใน 114 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยโครงการ Partners in Learning ได้เสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนให้แก่ครูกว่า 164,000 คน และนักเรียนอีกกว่า 8 ล้านคน ครอบคลุมโรงเรียนถึง 39,000 แห่งทั่ว ประเทศ

นายฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการของไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กล่าวว่า ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของ สพฐ.ทั่วประเทศจะเข้าใช้งาน Office 365 for Education ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ครอบคลุมระยะเวลารวม 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนนับล้านคนได้ใช้โซลูชั่นคลาวด์คุณภาพระดับองค์กรนี้เพื่อการสร้างสรรค์และติดต่อประสานงานระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากความกังวลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

นอกจากนี้ นักเรียนและบุคลากรครูยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายในโครงการ Microsoft YouthSpark ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเพื่อการฝึกสอนที่ใช้งานได้ฟรีจาก Microsoft IT Academy กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษามากมาย สิทธิ์การใช้งานเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์และคำแนะนำทางเทคนิคจากโครงการ Microsoft DreamSpark การสนับสนุนกิจการสตาร์ทอัพในโครงการ Microsoft BizSpark และโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเวทีโลก ในรายการ Microsoft Imagine Cup

ค้นหาข้อมูลโครงการ Partners in Learning และโซลูชั่น Office 365 for Education ได้ที่ http://www.pil-network.com , http://www.pil.in.th/ และ http://office.microsoft.com/en-001/academic/

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก