Home » เอกสาร เครื่องมือทางการศึกษา » แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน V.2

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน V.2

Download แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน V.2 (เอกสารสรุป) Download สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน V.2 (สำหรับคำนวณ)

ประกอบด้วย

  1. ไฟล์ Word  แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน V.2 (แบบประเมินรายบุคคล และเอกสารรายงานสรุป)
  2. ไฟล์ Excel  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน V.2 (สำหรับคำนวณค่าจากแบบประเมินรายบุคคล)