Home » บทเรียน

บทเรียน

เกมแก้ปัญหา 2 พากันข้ามฝั่ง

Read More »

เกมแก้ปัญหา 3 พ่อมด…แม่มด

Read More »

เกมแก้ปัญหา 1 พาของสามสิ่งข้ามฝั่ง

Read More »

เกมแก้ปัญหา 4 ตวงน้ำใส่กระบอก ระดับ 1

Read More »

เกมแก้ปัญหา 5 ตวงน้ำใส่กระบอก ระดับ 2

Read More »

เกมค้นหาเหรียญปลอม จากเหรียญ 8 เหรียญ

Read More »

เกมค้นหาเหรียญปลอม จากเหรียญ 9 เหรียญ

Read More »

Flowchart

 

Read More »